Vakmanschap

Vakmanschap is veel meer dan ‘bevoegd en bekwaam zijn’. Vakmanschap gaat over beroepstrots, over continue ontwikkeling en prikkeling van vaardigheden, kennis en attitude, over zelfreflectie, leiderschap, eigenaarschap en het overtreffen van verwachtingen van klanten of cliënten.

Door vakmanschapsontwikkeling krijgen medewerkers een groter zelfvertrouwen en meer verantwoordelijkheidsgevoel. Daardoor kunnen zij zelf gemakkelijker problemen op de werkvloer oplossen, gaan zij sneller actie ondernemen. Medewerkers gaan meer en beter communiceren met elkaar. Hierdoor verbeteren zij de dienstverlening aan klanten of de zorg voor cliënten en krijgen medewerkers meer plezier in hun werk.

Vakmanschap is een essentieel onderdeel van Rijnlands organiseren. Zowel op het gebied van procesinrichting als in de managementlijn vraagt deze manier van werken een goede voorbereiding en een andere manier van werken, focus en aansturing. Ik help (zorg)organisaties en bedrijven deze manier van werken te ontwikkelen, uit te rollen en te borgen. Want ontwikkeling van vakmanschap is niet vanzelfsprekend, vooral in branches waar beroepstrots langzaam verdwijnt (bijvoorbeeld zorg, kinderopvang, facilitaire dienstverlening en transport).

Mijn werk doe ik vanuit verschillende rollen en is afhankelijk van de vraagstelling en de organisatie. Ik ben op mijn best in de functie van manager, probleemoplosser, onderzoeker, coach en verbinder.

Ouipa

's-Hertogenbosch

06 20 84 43 74

info@Ouipa.nl

 Ouipa op Twitter

© 2018 Ouipa