Ouipa helpt door…

Ouipa uit te spreken als /wi/pa . Het logo is een uit elkaar gehaalde yin-yang en symboliseert disbalans, niet goed functionerend; waarbij de delen nog wel contact hebben maar niet in harmonie samenwerken.

Ik help organisaties om die harmonie weer tot stand te brengen. Dat doe ik vanuit verschillende rollen en is afhankelijk van de vraagstelling en de organisatie. Ik ben op mijn best in de functie van manager, probleemoplosser, onderzoeker, coach en verbinder.

Mijn hart ligt in de zorg, maar werk ook graag voor gemeenten en het MKB.

 

 

vb VVT  ontwikkeling nieuw meetinstrument t.b.v de Kwaliteit van Zorg, een gedegen aanzet tot een meerjarig opleidingsplan en vakmanschapsontwikkeling.

vb gemeenten de ontwikkeling en implementeren van het volledige primaire proces en het afstemmen van alle deelprocessen als onderdeel van de decentralisatie WMO 2015.

vb MKB MD trajecten, ontwikkeling van (personeels)beleid en instrumenten voor medewerkers-beoordeling, re-integratie begeleiding op de werkvloer, teamcoaching

Voor mijn volledige portfolio en de download van mijn C.V. verwijs ik u naar mijn LinkedIn profiel

Ouipa

's-Hertogenbosch

06 20 84 43 74

info@Ouipa.nl

 Ouipa op Twitter

© 2018 Ouipa