Wat is je vraag?

Ouipa werkt voor organisaties in de zorg, het sociaal domein en de profit-sector.
Ouipa helpt organisaties om harmonie opnieuw tot stand te brengen. 

"Ik noem mij zelf ook wel organisatie-dokter. Net als een dokter hecht ik veel waarde aan goed onderzoek en een luisterend oor. Samen komen we tot oplossingen die werken." 
Wiarda

Onderzoek en advies


Op basis van het eerste gesprek maken we een voorlopige (onderzoeks)vraag. Vervolgens doe ik gericht onderzoek om te komen tot een analyse en een diagnose. Tijdens het onderzoek breng ik verschillende processen in beeld bijvoorbeeld primaire processen en verspilling (KaiZen) maar desgewenst ook andere aspecten. Denk aan kwaliteit van zorg, organisatie- of teamcultuur of financiële stromen. Uit het onderzoek volgt een advies met voorstel voor interventies, voor de lange en de korte termijn.

Interim- en projectmanagement


In de uitvoeringsfase worden de interventies uitgevoerd. Ik focus op de oplossing van de problemen die jullie ondervinden. In deze fase is het stellen van prioriteiten, deadlines en het betrekken van de juiste mensen, belangrijk. Dat geldt ook voor zachtere elementen zoals team- of organisatiecultuur en de beleving van het werk door de medewerkers. Op de werkvloer bevindt zich de vakkennis en het is één van mijn taken om die kennis naar boven te halen en de medewerkers die kennis te laten gebruiken ten behoeve van de implementatie. Ik kan goed met groepen mensen werken en ik vind geweldig om een project samen tot een goed einde te brengen.

Verbinden en vakmanschapsontwikkeling

Voor een goede uitvoering van verbeterde of vernieuwde methoden, is verbinding tussen verschillende medewerkers maar ook tussen management en medewerkers, onontbeerlijk. Daarom werk ik altijd als verbinder tussen de lagen maar ook tussen de mensen. Ik werk niet vanachter mijn bureau. Aandacht voor vakmanschapsontwikkeling is noodzakelijk nu de arbeidsmarkt steeds krapper wordt door vergrijzing en economische groei. Datzelfde geldt voor het imago van jullie organisatie. De Rijnlandse manier van werken en organiseren zorgen voor beide. Ik kan jullie laten kennismaken met deze manier van werken, als daar de wens toe bestaat.